stap voor stap naar leuk werk

 

Onze visie

We zijn aanbeland in een nieuw tijdperk van arbeidsrelaties, loopbanen en daarop aansluitende HRD-interventies. De crisis op de arbeidsmarkt is een ware recessie gebleken en heeft in het HR-beleid een gevoelige omslag teweeg gebracht. Het tijdperk van het door overheid en organisaties pamperen van werknemers is voorgoed voorbij. Aangebroken is het tijdperk van wendbare organisaties met wendbare mensen.

In onze visie kunnen zowel organisaties als medewerkers prima zelf aan de slag met deze wendbaarheid. Wel kunnen we hen daarbij helpen. Door samen te werken aan een wendbaar en duurzaam werkgeverschap en samen aan de slag te gaan met wendbaar werknemerschap.

 

Wat we doen

Wij helpen organisaties met het in kaart brengen van de ambities rondom Duurzame Inzetbaarheid. Dat doen we met het door ons ontwikkelde Effectiviteitsmodel Duurzame Inzetbaarheid. Dit model definieert de gewenste doelen bij de Employability van medewerkers en stelt vooraf vast wat de uitkomsten dienen te zijn van de investeringen in geld, tijd en energie.

Voor de medewerkers zelf dragen we ten behoeve van bewustwording instrumenten en programma's aan. Online, blended en persoonlijk. En voor het inzetbaar zijn en blijven bedenken en maken we programma's voor het Werkend Leren. Soms op basis van Mobile Learning, vaak Blended en altijd gebaseerd op het 70-20-10 model van Charles Jennings.

 

Criteria

De interventies en on- en offline programma's die wij bedenken, opzetten en uitrollen voldoen minimaal aan de 4 door ons gedefinieerde basis criteria. Ze zijn daarmee:

 

 

Prikkelend
Persoonlijk
Voortdurend
Resultaatgericht


Waarmee we curatieve- en preventieve interventies laten voor wat ze zijn en op continue basis onze opdrachtgevers helpen met het Werken aan Leuk Werk.

 

Kennis maak je met elkaarOf bel: 035 - 609 16 00

 

 

 

Met wie

Vanuit onze Werk aan Leuk Werk visie werken we aan wendbare mensen in een wendbare organisatie. Dat doen we voor organisaties als Techniek Talent (Euroskills en Worldskills), het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, voor diverse Scholingsfondsen, voor NUON, ULC en voor de C1000. Met als stevige basis een familiebedrijf met 20 denkers en doeners, actief sinds 1989. Waar onderwijskundigen, ICT-ers, trainers en loopbaan-professionals samen werken aan Leuk Werk.

 

Bewustwording, groei en implementatie realiseren we met:

De Job Navigator
Het Learn-on-the-go concept
Het Effectiviteitsmodel

 

 


 

Whitepaper

Het whitepaper 'Effectiviteitsmodel Duurzame inzetbaarheid' beschrijft de rol van alle betrokken stakeholders, geeft inzicht in de te realiseren ambitieniveaus en verheldert de toepasbaarheid.

Download het whitepaper

 

Volg ons:

Wie droomt van leuk werk ligt vooral te slapen.

 

Een baan voor het leven is verleden tijd. Werknemers dienen voortdurend te werken aan duurzame inzetbaarheid.5 miljoen Nederlanders willen of moeten veranderen van baan"

 


Mobiliteit en employability awareness zijn de voorwaarden op de arbeidsmarkt van vandaag. Als werknemer neem je voortdurend je baan onder de loep en vergroot je je waarde op de arbeidsmarkt. Als werkgever steun je je medewerkers met een pakkend en faciliterend HR-programma. En zo blijven we allemaal wakker om te kunnen werken aan leuk werk.


 

Bewustwording, groei en implementatie realiseren we met:

De Job Navigator
Het Learn-on-the-go concept
Het Effectiviteitsmodel

meer over bewust wordenKennis maak je met elkaar

 

 

De Job Navigator

 

Bewustwording om te werken aan leuk werk realiseren we met behulp van de online loopbaan tool de Job Navigator. In onderstaande video vertelt Evert Hatzmann over de Job Navigator.

 

 

 


 

Droombaan of brood op de plank

 

Download gratis het inkijkexemplaar van Evert Hatzmann's boek

 
 
 "
Anders dan hysterische zelfhulpboeken"
(de Volkskrant)Volg ons:

Op de werkvloer doe je de meeste kennis op.

 

Learn-on-the-go

Het Learn-on-the-go concept is het platform voor werkend leren en lerend werken. Medewerkers werken en leren mobiel met tablets en apps. Zo kunnen zij op hun eigen manier en naar eigen behoefte kennis tot zich nemen."
Persoonlijk, adaptief en resultaatgericht"

 


De apps bieden informatie die aansluit bij het werk dat medewerkers actueel onder handen hebben met informatie die aansluit bij hun belangstelling. Persoonlijk, adaptief en resultaatgericht.

 

 

meer over werkend lerenKennis maak je met elkaar

 

 

Bewustwording, groei en implementatie realiseren we met:

De Job Navigator
Het Learn-on-the-go concept
Het Effectiviteitsmodel


 

Droombaan of brood op de plank

 

Download gratis het inkijkexemplaar van Evert Hatzmann's boek

 
 
 "
Anders dan hysterische zelfhulpboeken"
(de Volkskrant)Volg ons:

Meten is weten.

 

Het effectiviteitsmodel

 

Tot op heden is er weinig tot geen beleid voor het realiseren van de Duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De inzet op de Employability van medewerkers is in de meeste organisaties fragmentarisch en niet veel meer dan een doekje voor het bloeden.

 

Het Effectiviteitsmodel Duurzame inzetbaarheid deelt interventies ten behoeve van een preventieve loopbaan ontwikkeling in naar ambitieniveaus en maakt investeringen in geld, tijd en energie meetbaar en resultaatgericht.

 

 

meer over invoerenKennis maak je met elkaar

 

 

Whitepaper

Het whitepaper 'Effectiviteitsmodel Duurzame inzetbaarheid' beschrijft de rol van alle betrokken stakeholders, geeft inzicht in de te realiseren ambitieniveaus en verheldert de toepasbaarheid.

Download het whitepaper


 

Droombaan of brood op de plank

 

Download gratis het inkijkexemplaar van Evert Hatzmann's boek

 
 
 "
Anders dan hysterische zelfhulpboeken"
(de Volkskrant) 

download het inkijkexemplaar

 

Volg ons:

http://nestor.nl/media/slides/slide1.jpg
http://nestor.nl/media/slides/slide2.jpg
http://nestor.nl/media/slides/slide5.jpg
http://nestor.nl/media/slides/slide3.jpg