stap voor stap naar leuk werk.

 

Duurzame inzetbaarheid

Een arbeidsmarkt die medewerkers vraagt duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven, vraagt om goed werkgeverschap. Wij helpen organisaties met inzicht en beleid omtrent duurzame inzetbaarheid en ontwikkelen programma’s ten behoeve van employability awareness en werkend leren. Samen werken we aan leuk werk.

 

Tot op heden is er weinig doelgericht beleid voor het realiseren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De inzet op de employability van medewerkers is in de meeste organisaties fragmentarisch en niet veel meer dan een doekje voor het bloeden. 

 

 

Het door ons ontwikkelde Effectiviteitsmodel Duurzame Inzetbaarheid maakt de verschillende ambitieniveaus op het gebied van duurzame inzetbaarheid inzichtelijk, helpt bij het realiseren van employability awareness en bij het in beweging brengen van werknemers. Wij helpen medewerkers duurzaam inzetbaar te zijn door de inzet van prikkelende, persoonlijke en voortdurende on- en offline interventies, met meetbaar resultaat per ambitieniveau.

 

  

 

Om duurzaam inzetbaar te blijven ontwikkelen we programma’s voor het werkend leren: on- en offline interventies aan de hand van ons Learn-on-the-Go concept. Of het nu gaat om clinics, (mobiele) applicaties, mobile learning, e-learning of coaching. Wij bieden onderwijskundig onderbouwde en boeiende programma’s om duurzaam inzetbaar te blijven. Voor vaktechnische groei en voor blijvende progressie in Performance. 

 

  

 

Wij werken aan wendbare mensen in een wendbare organisatie. Dit doen we o.a voor organisaties als Techniek Talent (Euroskills en WorldSkills), Nuon, het UWV WERKbedrijf, C1000, diverse scholingsfondsen, sector organisaties en een aantal ministeries. 

 

 

 

 

Samen werken aan leuk werk?Of bel: 035 609 16 00

 

 

 

Beveiligingsbranche

Loopbaanscans en/of  Toekomstgerichte scholing; Nederlands, Duits, Engels, Word en Excel

inschrijven

Volg ons:

 

Wie droomt van leuk werk ligt vooral te slapen.

 

All in the family

 

Al in 1989 startte Evert Hatzmann zijn bedrijf. Inmiddels is Nestor een energiek familiebedrijf, waarin enthousiaste denkers en doeners samen werken aan leuk werk. Wij beschikken over een stevige basis van onderwijskundigen, ICT-ers, applicatieontwikkelaars, trainers en loopbaan-professionals. Een team vakspecialisten dat samen werkt, in co-creatie.

 

Wij werken aan leuk werk. All in the family. 

 

 

 


 

Droombaan of brood op de plank

 

Download gratis het inkijkexemplaar van Evert Hatzmann's boek

 

download het inkijkexemplaar

 

 

 

 

 

 

 


"Samen werkend leren. Samen werken aan leuk werk"

 

 

 

 

 

 

 

Volg ons:

 

Op de werkvloer doe je de meeste kennis op.

 

Learn-on-the-go

Het Learn-on-the-go concept is het platform voor werkend leren en lerend werken. Medewerkers werken en leren mobiel met tablets en apps. Zo kunnen zij op hun eigen manier en naar eigen behoefte kennis tot zich nemen."
Persoonlijk, adaptief en resultaatgericht"

 


De apps bieden informatie die aansluit bij het werk dat medewerkers actueel onder handen hebben met informatie die aansluit bij hun belangstelling. Persoonlijk, adaptief en resultaatgericht.

 

 

meer over werkend lerenKennis maak je met elkaar

 

 

Bewustwording, groei en implementatie realiseren we met:

De Job Navigator
Het Learn-on-the-go concept
Het Effectiviteitsmodel


 

Droombaan of brood op de plank

 

Download gratis het inkijkexemplaar van Evert Hatzmann's boek

 
 
 "
Anders dan hysterische zelfhulpboeken"
(de Volkskrant)Volg ons:

Meten is weten.

 

Het effectiviteitsmodel

 

Tot op heden is er weinig tot geen beleid voor het realiseren van de Duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De inzet op de Employability van medewerkers is in de meeste organisaties fragmentarisch en niet veel meer dan een doekje voor het bloeden.

 

Het Effectiviteitsmodel Duurzame inzetbaarheid deelt interventies ten behoeve van een preventieve loopbaan ontwikkeling in naar ambitieniveaus en maakt investeringen in geld, tijd en energie meetbaar en resultaatgericht.

 

 

meer over invoerenKennis maak je met elkaar

 

 

Whitepaper

Het whitepaper 'Effectiviteitsmodel Duurzame inzetbaarheid' beschrijft de rol van alle betrokken stakeholders, geeft inzicht in de te realiseren ambitieniveaus en verheldert de toepasbaarheid.

Download het whitepaper


 

Droombaan of brood op de plank

 

Download gratis het inkijkexemplaar van Evert Hatzmann's boek

 
 
 "
Anders dan hysterische zelfhulpboeken"
(de Volkskrant) 

download het inkijkexemplaar

 

Volg ons:

http://nestor.nl/media/slides/slide1.jpg
http://nestor.nl/media/slides/slide2.jpg
http://nestor.nl/media/slides/slide5.jpg
http://nestor.nl/media/slides/slide3.jpg